Klub

KONZULTAČNÍ HODINY

- po domluvě s trenérem (nejpozději však 24h před termínem) je možné se s ním potkat a probrat věci, které chcete vyřešit
- trenér bude v uvedený čas (pokud bude domluvena konzultace) v trenérské šatně a poté s Vámi půjde do šatny, kanceláře, atd...
- pokud bude termín již obsazen, řekne Vám to trenér při domluvě a domluví si s Vámi náhradní termín
- respektujte prosím tyto konzultační hodiny a v jiný termín nechtějte po trenérech konzultace
- děkujeme Vám za spolupráci a pochopení

Michal Bartoněk, manažer klubu: pondělí 14-15 a čtvrtek 17-18

 

O nás

Od 1. 7. 2011 vystupuje náš klub (občanské sdružení HC Kometa Úvoz) pod novým sportovním názvem HCM Warrior Brno.

 

Nový sportovní název poneseme ve všech soutěžích a turnajích počínaje sezónou 2011/ 2012. Změna přináší i nové logo a dresy. Klubové barvy zústávají i nadále modrá - bílá. Všechny identifikační údaje klubu zůstávají v platnosti.

 

 Nová webová a e-mailová adresa klubu je:

 

 

 Informace o občanském sdružení HC KOMETA ÚVOZ

 

 

 

HC Kometa ÚVOZ o. s. je dobrovolným samosprávným společenství zabezpečující materiální, ekonomické, řídící, výukové, výchovné a tréninkové podmínky pro rozvoj tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti dětí, mládeže a dospělých občanů.

 

Hlavním posláním sdružení je zejména ekonomické, materiální a personální zabezpečení provozování oddílu ledního hokeje, od přípravky, žákovských a mládežnických družstev, dorost, až po juniorský hokejový tým, včetně činností, které s tímto posláním souvisí nebo na něj navazují.

 

Cílem činnosti sdružení je zejména vytváření odpovídajících materiálních podmínek pro rozvoj dětského a mládežnického hokeje v městě Brně tak, aby bylo dosahováno trvale dobrých sportovních, výchovných a společenských výsledků.

 

U žákovských družstev jde zejména o sportovní a výchovné působení na rozvoj tělesné i duševní integrity žáků, a to v rámci organizovaného využívání jejich volného času a mimoškolních aktivit, se zaměřením na lední hokej.

 

Tato činnost je rozvíjena v těsné spolupráci se základními školami.

 

U družstev dorostenců a juniorů je cílem zabezpečování kvalitního tréninkového procesu, dosahování dobrých výsledků v hokejových soutěžích a příprava mladých perspektivních hráčů na jejich plynulý přechod do mužských týmů ledního hokeje.

 

 

 

K dosažení těchto cílů bude sdružení zejména:

 

Logo-hc-kometa-uvoz

 

 

  1. zajišťovat kvalitní tréninkový proces u všech hokejových družstev v souladu s ekonomickými možnostmi,

 

  1. podílet se na vytváření ekonomické, materiální a personální základy pro činnost jednotlivých družstev,

 

  1. zapojovat rodiče dětí a mládeže do sportovních a výchovných aktivit sdružení,

 

  1. zajišťovat a řídit činnost jednotlivých družstev v příslušných soutěžích,

 

  1. zastupovat zájmy jednotlivých družstev, oddílu ledního hokeje a sdružení jako celku při jednáních se svazovými a samosprávnými regionálními orgány

 

  1. zajišťovat propagaci svých sportovních aktivit, zejména v hromadných sdělovacích prostředcích

 

  1. získávat dotace od svazových a samosprávných regionálních orgánů, dary a příspěvky od právnických a fyzických osob.

 

 

HC Kometa Úvoz občanské sdružení, vzniklo registrací stanov OS ministerstvem vnitra České republiky dne 11. 5. 2004.

 

HCM Warrior Brno, sportovní projekt občanského sdružení HC Kometa Úvoz, vznikl na základě dohody s obchodním zastoupením značky Warrior dne 1. 7. 2011.

[Author]