Šatna

Informace pro rodiče

ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ DO ŠATEN

 1. Rodiče hráčů 3. třídy a starších mají zákaz vstupu do šaten, doporučujeme nechodit ani do chodby k šatnám
 2. Rodiče mladších hráčů prosíme, aby pobyt v šatně omezili na co nejkratší dobu po dohodě s trenérem
 3. Trenér může požádat rodiče o pomoc (zavázaní bruslí)
 4. Za hráče v šatně jsou zodpovědní trenéři a to 30 minut před začátkem tréninku
 5. Tímto opatřením chceme vést hráče k samostatnosti, utváření týmových vazeb, komunikaci, zodpovědnosti, atd...
 6. Děkujeme všem rodičům za respektování tohoto nařízení

 

Informace pro hráče

DESATERO HRÁČE HCM Warrior Brno

 1. Řádně si plním školní povinnosti a snažím se o nejlepší výsledky.
 2. Na tréninky a zápasy chodím včas a připravený.
 3. Při tréninku dodržuji pokyny trenéra, svou nekázní nebráním sportovnímu rozvoji mých spoluhráčů v mužstvu.
 4. Při tréninku dělám cvičení tak, jak nejlépe dovedu, jen tak se mohu zlepšovat.
 5. Fandím všem spoluhráčům v mužstvu.
 6. Nezávidím úspěch svým spoluhráčům v mužstvu.
 7. Dodržuji pořádek v šatně a neberu věci, které mi nepatří.
 8. Po tréninku se vždy sprchuji.
 9. Dodržuji základy slušného chování. Zdravím!
 10. T E A M = „všichni společně dokážeme víc“.

 

Pravidla k účasti na tréninkové jednotce „RYBNÍK“ 

 1. Hráči bude povolen vstup pouze s plnou hokejovou výstrojí.
 2. Hráči jsou povinni dodržovat pokyny dozorujícího trenéra (rozdělení hřiště, bezpečnost, chování).
 3. Dozorující trenér má právo vykázat hráče z ledu, pokud nebude dodržovat jeho pokyny.
 4. Klub si vyhrazuje právo:
  • Nepustit hráče na led, pokud bude opakovaně narušovat nevhodným chováním průběh tréninku
  • Nepustit hráče na led, pokud nebude řádně ustrojen
  • V případě velkého zájmu, omezit počet hráčů na ledě (max. 25 hráčů, objednávkový systém)
  • Nepustit hráče na led, pokud nebyl včas nahlášen nebo pokud přijde pozdě
 5. Trénink „Rybník“ je dobrovolný a slouží k individuálnímu rozvoje hráče.
 6. Na trénink „Rybník“ nebudou hráči uvolňováni z vyučování.
 7. Hřiště na trénink „Rybník“ může být rozděleno na 3 části (2x herní část, 1x  část na rozvoj individuálních dovedností).
 8. Trénink „Rybník“ je doporučen pro hráče ročníku 2008 a starší
 9. Účast na tréninku „Rybník“ je nutné oznámit a konzultovat s trenérem své kategorie.
 10. Na trénink „Rybník“ není povolen vstup rodičů na ledovou plochu a organizovat obsah tréninku

 

NarozeninyNarozeniny
Ondřej Macháček
8 let
Narozeniny
Adam Přibyl
8 let
Narozeniny
Nicolas Klanica
9 let
Narozeniny
Jan Urbánek
10 let
Narozeniny
Jakub Touš
10 let
Narozeniny
Jakub Kafka
10 let
Narozeniny
Max Dolník
11 let
Narozeniny
Samueal Vašín
11 let
Narozeniny
Viktor Janák
11 let
Narozeniny
Adam Raušer
13 let
Narozeniny
David Barák
13 let
Narozeniny
Tomáš Kubíček
16 let
Narozeniny
Alex Mudrych
18 let
Sponzor_Cesky_svaz_ledniho_hokeje
 
Sponzor_Jihomoravsky_kraj
 
Sponzor_Mesto_Brno
 
Sponzor_Zakladni_skola_Uvoz
 
Sponzor_Mestska_cast_Brno-stred
Právní informace: © 2005 - 2018  

HCM Warrior Brno je sportovním projektem HCM Úvoz Brno, z.s. 

IČ: 266 64 208, se sídlem Úvoz 423/55, Brno, 602 00, spisová značka L 10476 vedená u Krajského soudu v Brně

[Author]