Šatna

Informace pro rodiče

ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ DO ŠATEN

 1. Rodiče hráčů 3. třídy a starších mají zákaz vstupu do šaten, doporučujeme nechodit ani do chodby k šatnám
 2. Rodiče mladších hráčů prosíme, aby pobyt v šatně omezili na co nejkratší dobu po dohodě s trenérem
 3. Trenér může požádat rodiče o pomoc (zavázaní bruslí)
 4. Za hráče v šatně jsou zodpovědní trenéři a to 30 minut před začátkem tréninku
 5. Tímto opatřením chceme vést hráče k samostatnosti, utváření týmových vazeb, komunikaci, zodpovědnosti, atd...
 6. Děkujeme všem rodičům za respektování tohoto nařízení

 

Informace pro hráče

DESATERO HRÁČE HCM Warrior Brno

 1. Řádně si plním školní povinnosti a snažím se o nejlepší výsledky.
 2. Na tréninky a zápasy chodím včas a připravený.
 3. Při tréninku dodržuji pokyny trenéra, svou nekázní nebráním sportovnímu rozvoji mých spoluhráčů v mužstvu.
 4. Při tréninku dělám cvičení tak, jak nejlépe dovedu, jen tak se mohu zlepšovat.
 5. Fandím všem spoluhráčům v mužstvu.
 6. Nezávidím úspěch svým spoluhráčům v mužstvu.
 7. Dodržuji pořádek v šatně a neberu věci, které mi nepatří.
 8. Po tréninku se vždy sprchuji.
 9. Dodržuji základy slušného chování. Zdravím!
 10. T E A M = „všichni společně dokážeme víc“.

 

Pravidla k účasti na tréninkové jednotce „RYBNÍK“ 

 1. Hráči bude povolen vstup pouze s plnou hokejovou výstrojí.
 2. Hráči jsou povinni dodržovat pokyny dozorujícího trenéra (rozdělení hřiště, bezpečnost, chování).
 3. Dozorující trenér má právo vykázat hráče z ledu, pokud nebude dodržovat jeho pokyny.
 4. Klub si vyhrazuje právo:
  • Nepustit hráče na led, pokud bude opakovaně narušovat nevhodným chováním průběh tréninku
  • Nepustit hráče na led, pokud nebude řádně ustrojen
  • V případě velkého zájmu, omezit počet hráčů na ledě (max. 25 hráčů, objednávkový systém)
  • Nepustit hráče na led, pokud nebyl včas nahlášen nebo pokud přijde pozdě
 5. Trénink „Rybník“ je dobrovolný a slouží k individuálnímu rozvoje hráče.
 6. Na trénink „Rybník“ nebudou hráči uvolňováni z vyučování.
 7. Hřiště na trénink „Rybník“ může být rozděleno na 3 části (2x herní část, 1x  část na rozvoj individuálních dovedností).
 8. Trénink „Rybník“ je doporučen pro hráče ročníku 2008 a starší
 9. Účast na tréninku „Rybník“ je nutné oznámit a konzultovat s trenérem své kategorie.
 10. Na trénink „Rybník“ není povolen vstup rodičů na ledovou plochu a organizovat obsah tréninku

 

[Author]